https://sahabatkapas.org/wp-content/uploads/2013/12/gridlargezj64.jpg

Sahabat Kapas adalah organisasi nonpemerintah dan nonprofit, yang berkedudukan di Karanganyar, Jawa Tengah.